Chế độ ban đêm

Binh Tử Duyệt

Binh Tử Duyệt

Death Parade (2015)

Phim chỉ dành cho đối tượng trên 17 tuổi. Sau khi chết con người thường lên thiên đàng hoặc địa ngục nhưng trong anime này thì không…

Tập: 12/12 tập

Thời lượng: 22 phút

Chất lượng: DVD - HD

Năm: 2015

ADS