Chế độ ban đêm

Chú Vẹt Anh Hùng

Chú Vẹt Anh Hùng

Americano (2016)

Trong rạp xiếc Cuco là một chú vẹt biểu diễn những pha nguy hiểm, ví mình như một siêu anh hùng. Khi rạp xiếc bị xâm chiếm bởi một nhóm chim lạ, Cuco phải đi đến Hollywood để tìm kiếm sự giúp đỡ…

ADS