Chế độ ban đêm

Siêu Nhân Trở Lại

Siêu Nhân Trở Lại

All Star Superman (2011)

Lex Luthor mô tả kế hoạch của mình để thoát khỏi thế giới Siêu nhân, một lần và mãi mãi. Thành công với ngộ độc bức xạ mặt trời, Man of Steel đang dần chết dần. Với những gì ít thời gian còn lại, Con trai cuối cùng của Krypton phải đối mặt với việc tiết lộ danh tính bí mật của mình để Lois Lane và đối mặt với Luthor trong một trận chiến cuối cùng.

ADS